Kropej Telban, M. (2022). Pregovori v slovenskih folklornih pripovedih na primeru treh pravljičnih tipov: Sodobne raziskave v paremiologiji. Slavistična Revija, 70(3), 361–372. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4027