Ahačič, K. (2022). Nove najdbe slovenskih protestantik 16. stoletja in pregled trenutnega stanja (1576–1603). Slavistična Revija, 70(2), 143–156. https://doi.org/10.57589/srl.v70i2.4031