Safronova, L., & Bayzhigit, B. (2023). Narcistična motnja likov v prozi Ilje Odegova. Slavistična Revija, 71(1), 29–42. https://doi.org/10.57589/srl.v71i1.4032