Ivančič Kutin, B. (2022). Paremiološko gradivo iz Zgornjega Posočja v dveh rokopisnih zbirkah. Elementi lokalnosti s poudarkom na kulturnospecifičnih folklornih obrazcih z lokalnimi antroponimi: Sodobne raziskave v paremiologiji. Slavistična Revija, 70(3), 333–348. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4035