Uhlik, M., & Žele, A. (2022). Ubesedovanje načina v slovenščini, ruščini in štokavščini: podobnosti in razhajanja. Slavistična Revija, 70(3), 269–287. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4037