Toroš, A. (2022). »Dragi papa«, oče in sin v pesniškem opusu in zasebni korespondenci Alojza Gradnika . Slavistična Revija, 70(3), 401–410. https://doi.org/10.57589/srl.v70i3.4044