Novakov, D. (2023). Језик и писмо одломка Требника и Четворојеванђеља из XVI века. Slavistična Revija, 71(2), 147–160. https://doi.org/10.57589/srl.v71i2.4050