Grošelj, R. (2022). Od glave do nog: meronimija in holonimija v slovarju. Slavistična Revija, 70(4), 443–457. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4071