Mirtič, T., & Snoj, M. (2022). Merila za razlikovanje med dvojnicami in sinonimi v eSSKJ. Slavistična Revija, 70(4), 459–473. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4073