Ledinek, N., & Perdih, A. (2022). Enobesedne in večbesedne leksikalne enote v slovenščini: opredelitev meje za potrebe izdelave eSSKJ. Slavistična Revija, 70(4), 475–488. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4074