Štumberger, S. (2022). Besedotvorje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slavistična Revija, 70(4), 503–512. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4078