Krvina, D., & Petric Žižić, Špela. (2022). Vrstni pridevniki: teoretična obravnava in razlagalne strategije v eSSKJ glede na SSKJ, predhodne in sodobne slovarje. Slavistična Revija, 70(4), 525–543. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4080