Snoj, M., & Žele, A. (2022). Merila za razločevanje med medmeti in členki. Slavistična Revija, 70(4), 557–572. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4082