Uhlik, M., & Bičkova, P. (2022). Delati in početi z vidika kontrastivne rabe in slovarske uporabe. Slavistična Revija, 70(4), 591–609. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4084