Gliha Komac, N., & Divjak Race, D. (2022). Tipologija slovarskih oznak za tretjo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ). Slavistična Revija, 70(4), 611–625. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4086