Tonin, G. (2022). Analiza znotraj medicine neustaljenega specializiranega izrazja v splošnorazlagalnem slovarju. Slavistična Revija, 70(4), 627–639. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4087