Vaupot, S. (2022). Pristop k izdelavi spletnega slovarja ARTES francosko-slovenskega strokovnega jezika. Slavistična Revija, 70(4), 641–654. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4088