Klemenčič, S., & Kern, B. (2022). Povezljivost Slovarja slovenskega znakovnega jezika in Slovarja slovenskega knjižnega jezika. Slavistična Revija, 70(4), 655–664. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4089