Legan Ravnikar, A. (2023). Od sodobnega SSKJ do zgodovinskega SSKJ16: kontinuiteta in inovacije v pomenskih opisih polnopomenskih besed. Slavistična Revija, 70(4), 681–692. https://doi.org/10.57589/srl.v70i4.4091