Gabrovšek, D. (2023). Povedkov prilastek v slovenščini. Slavistična Revija, 71(2), 113–128. https://doi.org/10.57589/srl.v71i2.4108