Kusterle, J. (2023). Vloga spola in žensko vprašanje v (slovenski) ulični poeziji. Slavistična Revija, 71(3), 241–256. https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4112