Neshkoska-Chretnik, E. (2023). K izvoru makedonske besede čekor ‘korak’. Slavistična Revija, 71(3), 325–332. https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4118