Dović, M. (2023). »Veleizdajnik« Podlimbarski in zaplenjeni Gospodin Franjo. Slavistična Revija, 71(3), 225–240. https://doi.org/10.57589/srl.v71i3.4121