Witczak, K. T., Kowalski, A., & Rychło, M. (2023). Dwa południowosłowiańskie herpetonimy w oświetleniu językoznawczym i etnograficznym (psł. *korvosъsъ ‘wąż Eskulapa’, *guja ‘wąż, żmija’). Slavistična Revija, 71(4), 355–368. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4126