Čepar, M., & Jelovšek, A. (2023). Oblikovna variantnost dvojinskih samostalniških končnic v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja . Slavistična Revija, 71(4), 485–504. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4132