Jelovšek, A., & Trivunović, E. (2023). Slovenski frazeološki ustrezniki v nebiblijskih prevodnih besedilih 16. stoletja. Slavistična Revija, 71(4), 533–548. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4133