Šekli, M. (2023). Nekatere glasovne lastnosti narečne slovenščine v srednjem veku. Slavistična Revija, 71(4), 447–462. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4136