Trojar, M. (2023). Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih. Slavistična Revija, 71(4), 505–518. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4141