Fajfar, T., & Žagar Karer, M. (2023). Ad hoc terminologija: analiza uporabe terminoloških načel v Terminološki svetovalnici na Terminologišču. Slavistična Revija, 71(4), 369–384. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4146