Kralj, T. (2023). Jezikoslovna analiza govorjene slovenščine pri nosilcih in govorcih slovenščine kot dediščinskega jezika v slovenski skupnosti v Torontu. Slavistična Revija, 71(4), 399–412. https://doi.org/10.57589/srl.v71i4.4147