Radoman, A. (2024). Genološke i tematološke karakteristike peraških počašnica predmodernoga doba. Slavistična Revija, 72(1), 15–32. https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4153