Celinšek, D., Markič, M., & Štrukelj, P. (2024). Besedilni kazalniki terminološke negotovosti in sopomenskost ob jezikovnem prevzemanju v menedžmentu. Slavistična Revija, 72(1), 89–106. https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4156