Košir, D. (2024). Slovensko slovstvo v Istri pred prvo svetovno vojno: opis slovenskega knjižnega fonda pri sv. Ani v Kopru. Slavistična Revija, 72(1), 47–70. https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4158