Zgonc, M. (2024). Samostalniške zloženke z levimi neujemalnimi prilastki: perceptivni vidiki skladnosti z normo. Slavistična Revija, 72(1), 71–88. https://doi.org/10.57589/srl.v72i1.4163