Ivančič Kutin, B. (2024). Folklorno besedilo o kolektivnem maščevanju vaščanov nad volkom na Trnovem ob Soči: analiza štirih variant in vloga hišnih imen pri prenosu izročila. Slavistična Revija, 72(2), 181–196. https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4169