Szeptyński, R., & Majer, M. (2024). Splošnoslovansko *-nǫ-, *-ny- ali *-nu-? Nov pogled na rekonstrukcijo pripone glagolov II. vrste. Slovenski dokazi za *-nu-. Slavistična Revija, 72(2), 131–152. https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4179