Vujović, N., & Drinčić, G. (2024). Crnogorski toponimi građeni od anatomske leksike. Slavistična Revija, 72(2), 153–165. https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4182