Kozak, K. J. (2024). Funkcija ženskih dramskih oseb v etičnem loku Cankarjeve dramatike. Slavistična Revija, 72(2), 197–210. https://doi.org/10.57589/srl.v72i2.4185