Rebernik, Teja, in Dicky Gilbers. 2017. „ Morebitni Medsebojni Vpliv Prozodije Slovenskega Govora in Slovenske Ljudske Pesmi“. Slavistična Revija 65 (4), 577-92. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-66161250.