Marot Kiš, Danijela. 2017. „Sjećanje Na život: Pripovijedanje I pamćenje U Romanu Mamac Davida Albaharija“. Slavistična Revija 65 (3), 475-86. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-65582690.