Šubarić, Sanja. 2017. „Status skraćenica – U Istorijskoj I Savremenoj Perspektivi“. Slavistična Revija 65 (2), 263-80. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64486242.