Huber, Damjan. 2017. „Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične Analize Slovenskega Medijskega Govora (na Primeru Besednovrstne Predvidljivosti Poudarkov)“. Slavistična Revija 65 (2), 281-99. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64487010.