Sekulović, Maja. 2017. „Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo“. Slavistična Revija 65 (2), 323-40. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-64489314.