Radojević, Danijela. 2016. „O Upotrebi Prezenta U Crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj Prozi “. Slavistična Revija 64 (4), 427-41. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-63351906.