Hladnik, Miran, Luka Zibelnik, Jana kolar, in Aleksander Bjelčevič. 2016. „Nova prešerniana“. Slavistična Revija 64 (3), 241-68. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-62389346.