Jovović, Nataša. 2015. „Upotreba Lokativa U Romanima Mihaila Lalića“. Slavistična Revija 63 (3), 293-310. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-59134306.