Pisanski Peterlin, Agnes. 2015. „So Prevedena Poljudnoznanstvena Besedila V slovenščini drugačna Od Izvirnih? Korpusna študija Na Primeru izražanja Epistemske Naklonskosti“. Slavistična Revija 63 (1), 29-44. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-57701986.