Orel, Irena, in Vera Smole. 2014. „Izražanje Prostorskih Razmerij Z vprašalnimi Prislovnimi Zaimki V knjižnih in neknjižnih Zvrsteh Slovenskega Jezika“. Slavistična Revija 62 (3), 463-81. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-56455010.