Zelenka, Miloš. 2014. „ K Izbranim Problemom Narodnega Preroda (Oscilacija Romantike Z Realizmom Kot Primerjalni Problem)“. Slavistična Revija 62 (1), 109-20. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54669922.