Bjelčevič, Aleksander. 2013. „Julija Je Stopila V »cerkev razsvetljeno«: K Žigonovi Razlagi Prešernovega Soneta Je Od vesel’ga časa Teklo Leto “. Slavistična Revija 61 (4), 591-604. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53899618.